Wątroba

Nazwa narządu wewnętrznego znajduje się w Biblii, głównie w opisie ofiary ( patrz Victim) (Wj 29: ..... 13 i inni) ukształtowany język Kapłan Pismo (Prz 7: .... 23; Lam. 2: 11) n jest przedstawiony centrum życia (por patrz Serce cm .. nerki cm wewnętrznie) w Ezechiela 21: .. 21 wspomniano dość powszechne w czasach starotestamentowych, domyślając się na ofiarach zwierzęcych P.

Bible Encyclopedia Britannica Rineker F., G. Meyer ..... 1994.