Mieszkanie w domu

Mieszkanie w domu Dom żyjący w domu.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.