Polimer dzienny

Polimeryzacja anionowa.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.