LCAO przybliżenie

(zbliżenie liniowej kombinacji orbitali atomowych), szeroko stosowany w obliczeniach kwantowochemicznych zbliżania podstawie orbitali przedstawienie mol (fali elektronowej .. p-ia) j i kombinację liniową atomowych orbitale c a

(a przyjmuje wartości od 1 do M, M - chisloispolzuemyh orbitali atomowych). Współczynniki c i a są obliczane, na przykład, metodą zmiany. Im większa liczba niezależnych -tsy C a , j lepiej ogólnym aproksymacji mol. orbitalnej i do dokładnego fali Pkt. Jednakże, zwiększenie ilości kwasu p-ia powoduje komplikacji obliczeń ze względu na szybki wzrost Numer całki cząsteczkowej międzyludzkich stosowane jako indywidualne względem elementów macierzy operatorów fizycznych. skali.-N LCAO. stosowane w molekularna orbitalnych sposobu oddziaływania konfiguracji in. metody aproksymacji rozwiązania Równanie Schrödingera dla mola wielu elektronów. system. Początkowo orbitale atomowe w LKAO-n. były rozwiązania problemu ruchu elektronu w polu jednego centrum (jądra atomowego). Każdy atomowy C orbitalne a przewidziane prawidłowe zachowanie fal Fkt j i u jądra do Roe jest centrum ta Orbital. Ponadto, orbitale atomowe c a zapewniały asymptotycznie poprawne zachowanie funkcji falowej wielu elektronów, złożonej z mol.orbitale j i , w dużej odległości od jądra atomu lub układu jądra cząsteczki. Jednak w trakcie ostatniego. rozwój metod obliczeniowych w chemii kwantowej Fct C a stopniowo traci sens fali f-nych (Orbital) uzyskany poprzez rozwiązywanie jednoelektronowe zadań atomowych i zaczął odgrywać rolę podstawowego p-wych, dla do oczu odbyło rozkładowi Mol. orbitale zawarte w funkcji falowej układu wieloelektronowego. Podstawowe funkcje są specjalnie dobierane w taki sposób, aby LKAO-n. najlepiej zbliżone do zachowania mol. orbitale albo w obszarach między jądrami, albo w obszarze zewnętrznym w odniesieniu do jąder, albo w pobliżu k-n. pewne jądro itd. Są to na przykład , Podstawy Gaussa (patrz Orbital ). Często w kombinacji liniowej obejmuje nie tylko c orbitalnych a , skupionych w jądrze, ale centra orbitalnych wobec RYH nie pokrywa się z pozycją w jądrze. Na przykład. , m. b. Używane orbitale To- się w połowie drogi pomiędzy rdzeniami (t, zwany. Svjaseva orbitalnych) lub orbitalnymi o jeden ośrodek dla całej cząsteczki (przybliżenie jednego miejsca). Taka różnorodność podstawowych funkcji z reguły występuje tylko w niepempirycznych metodach chemii kwantowej. W półempirycznych metod i przy interpretacji obliczonych danych, tradycyjne orbitale atomowe w LKAO-n. nadal utrzymać jego wartość, t. I. Zapewniają one w prosty sposób szacowania rozkładu gęstości elektronowej wokół poszczególnych węgla, a w obszarze pomiędzy atomami (dla Chem. Stosunki), jak również zmiany tego podziału w zewn. wpływ na cząsteczkę, w szczególności na elementarny akt chemiczny. r-tion (patrz Dynamika aktu elementarnego ). Prosta interpretacja Mol.struktura oparta na LKAO-n. nawet przy użyciu złożonych funkcji fal elektromagnetycznych o wielu konfiguracjach, wyraźnie widać zalety i wady tych funkcji. Lit. patrz w ramach artykułów Chemia kwantowa. Orbital. N. F. Stepanov.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.