Lo-Ammi

Lo-Ammi ( "nie moi ludzie"), nazwę drugiego syna Ozeasza, który miał wymiar symboliczny. wartość (Hos 1: 9, 2: 23) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.