Lobra DE Bruyne-VAN EKENSTEYNA REAKCJI

izomeryzacji cukrów, w tym epimeryzację aldozy i ketozy, a także wzajemne przeliczeniu. Te ostatnie:


Wycieki pod wpływem rozcieńczonego p-din alkaliów, słabego org. zasady (pirydyna, chinolina), wymieniacze anionowe, pewnych enzymów, w niektórych przypadkach, pod wpływem k-m, np. winowy, octowy, cytrynowy, rozcieńczonym H 2 so 4 i wsp. W ten sposób, z D-glukozy do 0 035% roztworu p-D NaOH w temperaturze 35 ° C przez 100 h otrzymuje się mieszaninę zawierającą 57% początkowej D-glukozy, 28% D-fruktozy i 3% D-mannozy. Epimeryzacja P następuje jednocześnie, ale z nieporozumieniem. prędkości; zwykle najszybciej - epimeryzacja ketozy. Haib. slow p-tion - transform. aldose na ketozę. Podstawy są bardziej wydajnymi katalizatorami dla transformacji danych. Niż-ty, efekt Ba i Ca wodorotlenki skuteczniej niż wodorotlenki, Na lub K, i Ca (OH) 2 ma silniejsze katalitich. wpływ niż Ba (OH) 2 . Zakłada się, że L.-E. przepływa przez etap tworzenia enolu (wzór I). Niekorzystne procesy - odwodnienie pierwotnych związków. , tworząc 3- do dezoksiketoz i sacharynowy-T degradacji cukrów typu produktów rozkładu retroaldolnogo tworzenie aldolisation wsp. L. -E. str. są używane do produkcji ketozy poprzez ogrzewanie aldehydów w pirydynie (wydajność 10-50%), D-tagatozę z D-galaktozy i D-psikozy z D-alloza, ale także dla uzyskania pewnego aldozy z nich bardziej dostępne epimery, np.N-acetylo-D-mannozamina z N-acetylo-D-glukozaminy. L.-E.E. str. ma ogromne znaczenie w metabolizmie węglowodanów w organizmie. W ten sposób, pod wpływem enzymu mięśni - izomerazy triozofosforanowej występuje izomeryzacja 3-phosphoglyceraldehyde 1-fosforanu dihydroksyaceton pod fosfogeksoizomerazy - konwersji. glukozo-6-fosforanu do fruktozo-6-fosforan, itd. n. p-nia otwarty KA Lobra de Bruyne i VA van Ekensteynom w 1895 Lit. : Chemia węglowodanów. M., 1967; Stepanenko BN, Chemia i biochemia węglowodanów. Monosacharydy, M., 1977, s. 160 61; Speck J. C, w książce. : Postępy w chemii węglowodanów, v. 13, N.Y., 1958. str. 63-103. H. E. Nifantiew.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.