Wybór Redakcji

The Lode

Lod (Lidda), miasto, znajduje się. w pobliżu On, (1 Kron 8: 12) i Joppa (Dz 9: 38) , o czym już wspomniano w inskrypcji Tutmozisa III. Po powrocie Izraelitów z Vavila. uwięzienie L. zostało ponownie zaludnione (Ez 2: 33, Neh 7: 37, 11: 35) . W czasach Nowego Testamentu miasto to nosiło nazwę Lidda (Dz 9: 32 i nast.) , a później - Diospolis, w teraźniejszości. Czas znów jest L. (18 km na południowy wschód od Tel Awiwu).

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.