Wybór Redakcji

Lohesh

Lohesh (Gallohesh) ( "Whisper", "Kółko"), ojciec Szalluma (Neh 3: 12) . W czasach Nehemiasza L. podpisał się pod przymusem przestrzegania Prawa (Neh 10: 24) . Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.