łOno Abrahama

łono Abrahama, oznaczenie bezpieczeństwa do nieba, zgodnie z ideami Żydów, oczekując sprawiedliwy żyje w królestwie umarłych (Łk 16, 22) . Obraz uczty oparty jest na obrazie. W tym przypadku, Abraham działa jako master, a najwybitniejszym gościem pochyla się w jego łonie, lub na jego klatce piersiowej (Mt 8 :. 11) . patrz Niebo patrz. Piekło.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.