BESSTRUZHKOVY ANALIZA

jako metoda. i ilości. analiza metali i stopów bez uprzedniego. pobieranie próbek (bez pobierania żetonów). Analizując stopy metali nieżelaznych i żelaznych, jeden lub kilka. krople lub do-you wsp. p-Erator umieszczone na dokładnie oczyszczoną skórę badanej próbki dressing-ST, osłona obręczy parafina. Pod koniec rn wyjęto za pomocą kapilary i przeniesiono do probówki testowej. Jeżeli pozostają nierozpuszczalnych cząstek stałych (np., Węglany), ich szczotki z garderoby sti drążek przekształca P-P w tej samej p-Erator przez ogrzewanie lub tym podobnych. P Erator (czasami po fuzji z zasad) i podłączone do systemu DOS . r. W analizie próbki stopu metalu szlachetnego potraktowano 1,3 ml w wodzie królewskiej w temperaturze 90-100

Chemical Encyclopedia. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.