Lorukhama

Lorukhama ("niekochana"), imię córki Ozeasza, która miała symboliczne znaczenie. wartość (OC 1: 6) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.