objętości 1 mol gazu doskonałego, w normalnych warunkach, co odpowiada 22,413 cm 3 (patrz Prawo Avogadro )." /> objętości 1 mol gazu doskonałego, w normalnych warunkach, co odpowiada 22,413 cm 3 (patrz Prawo Avogadro )." />

Stała loschmidta

(numer Loschmidt), ilość cząstek stałych (atomów, cząsteczek, jony) w 1 cm 3 gazu idealnego, w normalnych warunkach (1, 01. 10 5 Pa , 0 ° C). Uściślenia l i l = A / U S = 2, 68675. 10 19 cm " - 3 gdzie a - Avogadro stałe V T -> objętości 1 mol gazu doskonałego, w normalnych warunkach, co odpowiada 22,413 cm 3 (patrz Prawo Avogadro ). Nazwany po I. Loschmidt. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.