Lotan

Znaczenie tego słowa, patrz Lot. Syn chóru Seira brzmi (Rdz 36: 20) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.