Lutydyna

(dimetylopirydyny), mówią. m. 107, 15; impotent. płyn (patrz tabela) z zapachem pirydyny; dobra rozpuszczalność. w wodzie i org. p-rzeki. Tworzą sole z silnymi kationami, pochodne czwartorzędowe z halogenkami alkilowymi, kompleksy z kationem Lewisa.


Są przywracane przez wodór w obecności. katalizatory lub pod wpływem Na w alkoholu do dimetylopiperydyn (lupetydyny). Silne utleniacze najpierw przekształca się w kwasy monokarboksylowe metylopirydyny, a następnie w pirydynowe kwasy dikarboksylowe; pod działaniem SeO 2 i w warunkach kontrolowanego utleniania w fazie gazowej. w aldehydach. Głębsze utlenianie przebiega wraz z rozerwaniem pierścienia pirydynowego i utworzeniem soli szczawianu i kwasu octowego. L. (z wyjątkiem 3, 5-L.) Reaguj z aldehydami, związkami nitrozowymi i innymi reagentami. W przypadku silnych zasad (NaNH 2 w ciekłym NH 3 40 ° C; c 6 h 5 Li w eterze w temperaturze 36 ° C C 6 h 5 MgBr w THF w temperaturze 120 a C) tworzą grupy metylowe pochodne C metali To- łatwo interakcji. z elektrofilami (halogenki alkilowe, związki karbonylowe, CO 2 itd.). W warunkach radykalnego bromowania przekształcił się N-bromosukcynimid. w pochodnych bromometylowych. L. odizolowane od kam. -you. żywiczne lub palne łupki w mieszaninie z zasadami pirydynowymi z tymi ostatnimi. rektyfikacja mieszaniny; b-pikolina (bp 136-146 ° C, zawiera 2, 6-A) i lutydyna (temperatura wrzenia 157-159 ° C, zawiera ch.arr. 2, 5 i 2, 4-L.) Frakcje. Pure L. jest zwykle izolowany jako kompleksy z mocznikiem (2, 6-L) lub chlorowodorkiem. LL powstają, gdy pewne alkaloidy ulegają rozkładowi w ciężkich warunkach (protovertrin, nanodin itp.), Prażenie pirolizy. produkty (drewno, bawełna itp.). Synthesize L. mutual. NH


3 aldehydami, ketonami (p-nia Chichibabina), acetyleny i 2, 6-A. - również z NH 3 estru acetylooctowego i CH 2 O (cyklokondensacji P-nia). 2, 6-L. - surowce do produkcji lek. leki (np. parmidina, dimekolina) t-akceptora dehydrohalogenowania procesów i wytwarzanie ortoestry (gdzie skutecznie AGCO 3 ). Lit. : Feather L., Fizer M., Odczynniki do syntezy organicznej, trans. z angielskim. , tom 2, M., 1970; Rusyanova ND, Kogan BE, MA Kosareva, "Chemistry of heterocyclic compounds", 1976, nr 12, s. 1587-1600; Yakhontov LN, Karpman Ya, S, ibid., 1981, nr 4, str. 435-47; Pirydyny i ich pochodne, wyd. E. Klingsber R., pkt I, N. Y. - L, 1960. L. N. Yakhontov. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.