Kochać

Zapomnienie Cudzołóstwo, nierządnica, cudzołożnik.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.