łAkomstwo, chciwość, skąpstwo

A. pojawia się, gdy osoba nie jest zadowolona z tego, co posiada. Jest samolubny. .. I chciwi pragnienia grzeszny, że do niego nie tylko niszczy miłość do bliźniego, ale także obraża Ojca Niebieskiego, który dba o wszystkich, a daje wszystko każdemu niezbędne do życia (Mt 6: 19-34) . Biblia mówi na tyle silnie, że skąpy człowiek wyrzeka się Boga (Ps 9, 24) i że "miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła" (1 Tymoteusza 6: 10) . L. (. Grecki pleoneksia = "więcej" i "mieć") jest bałwochwalstwem (Kol 3: 5) , ponieważ to sprawia, że ​​człowiek Poquelin-nyatsya pieniędzy i dobrobytu jako boga; chrześcijanin powinien unikać L. (Łukasza 12.15, Hbr 13: 5) . Do zwalczania L. wiernego są przede dekalog czwarty żądanie modlitwa "Nasze O." (Mt 6, 11) i obiecuje (Mt 6, 33 i Żydzi. 13: 5 i SEQ) . Kto tych instrukcji, ucieczka z niewoli L., znajdzie prawdziwą wolność i niezależność, a także pobożności wrodzoną u ludzi, do żyta są zadowoleni mieć (1 Tymoteusza 6: 6-8) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.