Lucjusz

Lucjusz, chrześcijanin z Cyreny, proroka i nauczyciela w kościele Antiochii (Dzieje 13: 1) . Vozm. Jest on identyczny z L. wymienione w Liście do Rzymian 16: 21.

Bible Encyclopedia Britannica. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.