Wybór Redakcji

Lud

Lud, syna Sema (Gen. 10: 22; 1 Kronik 1: 17) i jego potomków. Józef uważał (i, prawdą jest, że tak), że potomkowie L. byli Lydianami. W Iz 66: 19 wspomina się o poganach. Mieszkańcy Los Angeles Ezechiela 27: 10 i 30: 5 L. (.. Synod lane - "lidiyane") mówi się sojusznikiem Persji.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.