Wybór Redakcji

Luhit

Luhit, wioska w Moab, położona w górach (Iz 15: 5, Jer 48: 5) . Acc. Onomastikonu (lista nazw geograficznych) Euzebiusz z Cezarei, znajdował się między Areopole (Er-Rabbah) w Moab i Sigorom. Musil (Arabia Petraea, I, 75) uważa, że ​​jest to Khirbet-Fas, czyli ok. w 20 km na południowy-zachód. El-Keraka (biblioteka Kir-Khareshet) lub Khirbet-Medint-er-Ras, ok. w 4 km na wschód. Khirbet-Fas.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.