Pożądanie

P. oznacza pożądanie zwierząt do krycia (Jer 2: 23, następne) , ale jest również przenoszone do ludzkiej sfery. życie, a następnie służy jako wyraz nieodpartego przyciągania do bałwochwalstwa (Iz 57: 5, Ezechiela 23: 20) . W NZ pod P. oznacza nieokiełznane pożądanie i pożądanie seksualne (Kol 3: 5; 1 Tesaloniczan 4: 5) . patrz Pragnienie, żądza Przyciąganie, pożądanie, pożądanie, pożądanie.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.