Likaona

Lykaona, obszar w Azji Mniejszej, część Rzymu. prowincja Galatia, która obejmowała miasta Ikonium, Lystra i Dervia, do których Paweł odwiedził podczas swojej pierwszej (Dz. 14) i drugiej (Dz. 16: 1-4) podróży misjonarskich. Likaonowskie wyżyny są w większości przeznaczone na stepy i półpustynie solonchak, odpowiednie tylko do hodowli owiec. Aby zapewnić spokój i porządek w Leningradzie, najazdy rabusiów, którzy ukryli się w niedostępnych wąwozach Kara-Dag ("Czarna Góra"), imp. Klaudiusz założył tu Rzym. kolonia. Przysłówek lykański (Dz. 14: 11) był jednym z dialektów anatolijskich; tylko w miastach mówili po grecku.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.