Lydia

Lydia ( "lidiyka", "kobieta Lidii") sprzedawca fioletowy, pochodzący z miasta Tiatyrze w Lydia mieszkała w Filippi (Dz 16, 14) . Jest pierwszą chrześcijanką w Europie. kontynent. Oczywiście w jej domu były spotkania Chrystusa. społeczność.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.