Lycia

Lycia, obszar na południową. wybrzeżu Azji Mniejszej, między Caria i Pamfilii, z portowym mieście Patara (Dzieje 21: 1) i światów licyjskiego (Dz 27: 5) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.