Proroka Micheasza książki

Księga proroka Miki Księga proroka Micheasza.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.