Tlenek olefiny

(oksirany, tlenki alkilenowe, A-tlenek), Comp. całkowitego P-ly I, gdzie RR „ "= H, Alk, Ar.

Połączenie O. o. pochodnymi prostej OA. oksiran (tlenek etylenu, w celu wzorze RR"" = H) lub według nazwy. odpowiednia olefina, np. metyloksiran lub tlenek propylenu. Och. oprócz tlenku etylenu, płynów lub substancji stałych (patrz tabela) o lekkim zapachu eterowym; dobra rozpuszczalność. w org. p-riteleh, niższy - w wodzie. W porównaniu z eterami lub węglowodorami, blisko mol. o masie o. gotować w wyższych temperaturach. W charakterystyce widma IR. Pasma absorpcji w regionie 1250sm 1 (rozciągające wibracje pierścienia), 950-810 cm 1 i 840-750 cm 1 .

Długość wiązanie ESS 0, 147 nm, scho 0, 144 nm, wewn. kąt SOS 61 ° 24 '; dla tlenku etylenu

6, 27

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.