Fosforytowa

jednego rodzaju nawozów fosforowych drobny proszek z żeliwa szarego lub brązowego ;. bez zolu w wodzie, słabo Sol cytrynowy, jabłkowy lub innych słabych do chwili, ... HCI całkowicie zol mieszaniny i HNO 3 ;. wilgotność 0 3-1 5% wagowych, a pozostałość na sicie (wielkość otworu 0, 18 mm), nie zawiera więcej niż 10%, zwykle 19. 30% P 2 S 5 składnik Bas fosforu - .. ortofosforan wapnia jako niedostępne dla roślin CA 3 (EP 4 ) 2

encyklopedia chemiczny - M:.. radziecki encyklopedia, Ed IL Knunyants 1988.

<- 1 ->