FTALOTSIANOGENY

(fgalogeny) Port tworzące barwniki ftalocyjaninowe bezpośrednio na włókno F -..... bestsv COMP Sol wody zamienia barwników przy przetwarzaniu ich sole metali i ogrzewanie.

Naib. znaczenie ma 1-amino-a iminoizoindolenin (wzór i ftalotsianogen 43m), otrzymany sodu, bezwodnika ftalowego, mocznik i NH 4 . NR 3 z nitrobenzenem w temperaturze 170 0 C w prisug heptamolibdenianu amonu; oznacza svob podstawy pod działaniem alkaliów do otrzymanej azotynu

<- 1--.! >

F. jest używany dla Barwienie i drukowanie CHL. -bum. tkaniny. Zawiesinę zawierającą F., sole metali kompleksowania-vanija (zwykle chlorki, bromki lub octany boiling), Org. p-Erator, mieszający się z wodą (mieszanina glikoli trimetyloamina lub DMF) , środek powierzchniowo czynny nanosi się na tkaninę i poddaje działaniu pary wodnej lub gorącego powietrza w temperaturze 120-130 999 <> 0 C otrzymuje się barwnik z jasnego koloru przy drukowaniu za pomocą soli Cu, solami Ni -. zielonkawo-niebieski. F. odporny na działanie światła i na mokro.

Lit.

bi Stepanov Podstawy chemii i technologii barwników organicznych, 3rd ed. , M., 1984, str. 538-39. In. L. Solodar. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.