Fizostygmina

(Eserine p-la I, R = OC (O) NHCH 3 )., Mol. m. 275, 36; alkaloid zawarty w ziarnach kryminalnych - fizjologicznie (Physostigma venenosum) rodzina roślin strączkowych (Leguminoseae). Tworzy bezduszne. kryształy w dwóch postaciach: o t.t. 86-87 0 C i bardziej stabilny - z t. Pl. 106-107 0 C

-82 ° (chloroform 3 ) -120 ° (c 6 h 6 ) ; dobra rozpuszczalność. w etanolu, eterze di-trzeciorzędowym i chloroformie, słabo w wodzie. F. - trzeciorzędowa zasada, tworzy warstwę krystaliczną. Sole: salicylan, t. Pl. 186-187 0 C ; siarczan, t. Pl. 145 0 C, pikr., T. Pl. 118 0 C; bromowodorek, t.t. 224-226 0 C; benzoesan, t.t. 115-116 0 C. F. i jego sole (zwłaszcza p-os) są nietrwałe w normalnych warunkach, na działanie światła przekształcona dezoksiezerolin F (I, R = H). Hydroliza F. otrzymano metyloamina, CO 2 i eseroline (I, R = OH). Kiedy wzajemnie. ten ostatni z izocyjanianem metylu jest regenerowaną fizostygminą. Z ładunkiem. powstaje jodometylan F. Physostigmol (1,3-dimetylo-5-hydroksyindol). Pod działaniem tak AF jest kation (R), nadmiar substancji alkalicznej - chinonu na czerwono, który jest wykorzystywany do wykrywania F

Biogenetyczny. prekursorem F. jest ferfofan, który w pierwszym etapie tworzy 5-hydroksytryptofan.

Physiol. Działanie FA wynika z jego zdolności do hamowania acetylocholinesterazy. W medycynie stosuje się go (w postaci salicylanu) do zwężenia źrenicy i zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze, jako lek. sr-in choroby związane z naruszeniem przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i niedowładem jelit.LD 50 0, 5 - 0, 8 mg / kg (króliki, dożylnie), 3 mg / kg (króliki, podskórnie).

Lit. : Sadritdinov FS, Kurmukov AG, Farmakologia alkaloidów roślinnych i ich zastosowanie w medycynie, Tash. 1980.

A. A. Ibragimov.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.