Piezoelektryczny

(piezoelektrycznego. Materiały) anizotropowego krystalicznej. materiały (dielektryki i półprzewodniki), w których futro. szczepy są elektryczne. efekt polaryzacji-prosty i piezoelektryczny. P. również mają odwrotny efekt piezoelektryczny - deformują się pod wpływem sił zewnętrznych. Elektryczny. pole.

piezoelektryczny posiadają monokryształów o nie środek symetrii (grupa symetrii 1, 2, 3, 4, 6, t tt 2, 3t 4 tt 6 tt 222, 4, 422, 42m, 6, 622, 6T2, 32, 23t, 3), polikristallich. dielektryki i inne materiały zawierające materiały piezoelektryczne. tekstury z grupami symetrii ,: 2 ,

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.