Świnia

Z. Izraelici uważali to zwierzę za nieczyste, którego mięso nie mogło być użyte do jedzenia (Leo 11: 7, Powtórzonego 14: 8) ; był również uważany za symbol brudu, grzechu i braku wyrzutów sumienia (Przysłów 11: 22, Mt 7: 6, 2Pet 2: 22) . Ofiara S. i spożywanie wieprzowiny na żywność równa się bałwochwalstwu (Iz 65: 4, 66: 17) . Pasty S. był uważany za najbardziej nieszczęśliwe zajęcie dla Żyda (zob. Ew. Łukasza 15: 15) . Stada S., wymienione w NZ, pasły się w sąsiedztwie dziesięciu Hellenistycznych. miasta (Mf 8: 30-33, Mk 5: 11-14, Łk 8: 32-34) . Dziki S. (dziki), żyto nadal spotykają się dziś w dolinie Jordanu, założyli go. zniszczenie pól i ogrodów (Ps 79: 14) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.