Pildash

Pildash (.. "Pająka" Poss, znaczenie związane z arabskiego), syn Nahor (Rdz 22, 22) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.