Słup obłoku

słupie obłoku, aby włączyć w nocy w słupie ognia, aby ruszyć do przodu Izraelczyków, wskazując drogę podczas ich wędrówki na pustyni ( cm. Wędrówki na pustyni) (Wj 13: 21 i następujące: 14: 19, Liczb 14: 14) . Filar określał czas, kiedy trzeba było wejść na drogę lub rozbić obóz (Wj 40:36, następnie) . W widoczny znak obecności Boga (Przykład 33: 9; 40: 34 i toru 38, 12 Numery: 5 .; Powt 31, 15) jest wspomniana później (ney 9, 12, 19 Ps: 77: 14; 98: 74 104: 39; 1 Kor 10: 1) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.