PILOCARPIN

, mówią. m. 208, 26; alkaloid, zawarty w roślinach z rodzaju koleiny pilocarpus (Pilocarpus). P oznacza lepką ciecz; m.p. 260 ° C / 5 mm Hg. Art.

+ 100 ° (chloroform); dobra rozpuszczalność. w wodzie, etanolu, chloroformie, praktycznie nie rozpuszczalny. w eterze dietylowym. Tworzy chlorowodorek (tt 204-5 0 999 ° C, + 92 °, rozpuszczalny w wodzie i etanolu) i azotan (tt 178

0 ° C, + 83 °). Z ładunkiem. powyżej 150 0

C lub w środowisku alkalicznym, AP łatwo izomeryzuje do trans- izomeru-izopylokarpiny. P. Izolować z liści roślin z rodzaju pilocarpus, w których jego zawartość osiąga 0, 8% (liczone na suchych surowcach). P. pobudza urządzenia peryferyjne. Receptory cholinergiczne, które zwiększają wydzielanie układu pokarmowego. i gruczoły oskrzelowe, gwałtowny wzrost pocenia, zwężenie źrenicy od pewnego czasu. zmniejszone ciśnienie śródgałkowe, zwiększone napięcie mięśni gładkich. Jest stosowany w jaskrze i innych chorobach oczu.

Lit. :

Mashkovskiy MD, Medicinal products, wyd. , Część 1, M., 1988, str. 218-19.

M. S. Yunusov.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.