Piltai

Piltai (por. Z Palciela, "Bóg jest zbawieniem"), głowa jednego z kapłanów. narodziny w czasach arcykapłana Joachima (Neh 12:17) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.