Pinakolowy

sąsiednie diole o ogólnym-Ly RR”, F RR'C (OH), C (OH), gdzie R i R ', Org. resztki. Krystaliczny. in-va (patrz tabela); słaba rozpuszczalność. w zimnej wodzie, dobrze w etanolu, chloroformie.

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PINCONÓW

Połączenie

T. pl. 0 C

T. b. , ° С / mm Hg. Art.

2, 3-dimetylo-2, 3-butanodiolu (pinakolo) * (CH z) 2 C (OH), C (OH) (CH 3 ) 2

43

174 35/760 75/13

3, 4-dietylo-3, 4-heksanodiol, ** (P 2 h 5 ) 2 C (OH), C (OH) (c 2 h 5 ) 2

28

230/760 112/10

1, 1 '-Bitsiklopentan- 1, 1' diolu

108

-

1, 1 ' -Bitsiklogeksan-1, 1'-diolu

129-130

-

2, 3-difenylo-2, 3-butanodiol c 6 h 5 ( CH 3 ) C (OH), C (OH) (CH 3 ) C 6 h 5

121-122 (A-forma )

(b-form)

-

tetrafenyloboran-1, 2-etanodiol (benzpinakon) (C 6 h 5 ) 2 C (OH), C (OH) (c 6 h 5 ) 2 193-195

-

Przy niewielkim kontroli zwłoka ukryty czy videopotok jego iframe setTimeout (function () {if (dokument getElementById ( "adv_kod_frame") ukryte) dokument getElementById ( "video-banner-blisko-btn") ukryte = true;} ...., 500);}} if (window.addEventListener) {okno. addEventListener ( "Komunikat" postMessageReceive);} else {okno. attachEvent ( "onmessage" postMessageReceive);}}) ();

*

0, 9641,

1, 4430; monohydrat, t.t. 41, 25

0 C; heksahydrat, t.t. 47 0 C 0, 967. **

0 9630

1 467

U. łatwo wiążą się z wodą (hydraty), kationami halogeno-wodorowo-wodorowymi i innymi związkami. Hydrates P. łatwo tracą wodę podczas destylacji z benzenem, jak również pod działaniem próżni nad KOH lub z ogrzewaniem. P. wejść w wiele. p-tion, charakterystyczny dla najprostszych alkoholi trzeciorzędowych (alkilowanie, dehydratacja, redukcja kwasu jodowodorowego itp.)itp.). Nek-ry P. z obciążeniem. aż do temperatury topnienia ulegają rozkładowi na centralnym połączeniu SPS, na przykład. :

Pod działaniem górnika. to-t P. transform. . W ketony (nowej pinakolowy przegrupowania)

Na dialkylphosphites przetwarzanie itp geminalne dwufunkcyjne reagenty P. geterotsiklizuyutsya; natomiast w przypadku P. procesy te przebiegają znacznie efektywniej niż odpowiednie przekształcenia. konwencjonalne glikole z powodu interakcji. boczne grupy alkilowe (efekt Ingold-Thorpe).

Uzyskano P. najczęściej elektrochemię. Redukcja ketonów według schematu:

stosuje się również do przywrócenia amalgamatu Mg lub Al, Zn (czasem w obecności TiCl

4 ). nek- odczynniki Grignarda, np. (C 6 H 5 ) 3 CMgBr. Dr. metoda syntezy wzajemności P. magnezowy org. Cpd. z a-diketony lub estrów szczawiowym-ty ograniczone zastosowanie metody syntezy są P. przez utlenianie i hydrolizę tetraalkiletilenov tetraalkildi-haloethanes

u stosuje Prom STI-2, 3-dimetylo-2, 3 Butanodiol do otrzymywania pinakoliny (2,2-dimetylo-3-butanon); Ten P. poprzednio używane w syntezie 2, 3-dimetylobutadien odwodnieniu na Al (

2 S 3 ) zezwolenie caoutch kształt produktu w procesie polimeryzacji. Lit. :

Organicum, trans. z nim. , tom 2, M., 1979, str. 120, 267. E. E. Nifant'ev.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.