Pindolol

[1 - (4-indolyloxy) -3-izopropyloamino-2-pro-panol, whisky] molowych. m. 248, 3; impotent. kryształy; m.p. 175 0 C; praktycznie nie rasstv. w wodzie, etanolu i chloroformie, średnio rozpuszczalny. w metanolu. Otrzymany p-nia gidroksiindo 4 la hlorpropilenoksidom 1 i nast. wzajemne. Produkt o NH 2 CH (CH 3 ) 2 ; z 2-hydroksy-6-nitrotoluenu po-dovat. Leczenie 1-hlorpropilenoksidom, NH 2 CH (CH 3 ) 2 (C 2 h 5 O ) 2 CHN (CH 3 ) 2 Fe i odzyskanie produktu CH 3 COOH.

P. - Jeden z naib. aktywny nieselektywny. b-adrenoblocker. Ma wyraźną wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną i słabą stabilizację błony. Prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego i ulega biotransformacji w wątrobie podczas pierwszego przejścia. Okres półtrwania we krwi 3-4 godziny; 57% leku wiąże się z białkami osocza krwi. GP stosowany jako przeciwnadciśnieniowe, przeciw dusznicy bolesnej i antiaritmich-nych. Wed-va.

Lit. : Mashkovskiy MD, Produkty lecznicze. I wyd. , tom 1, M., 1988, str. 299. C D. Yuzhakov.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.