Pirathon

Pirathon (Pirathon) sędziowie Hometown Abdon (Sędziów 12: 13, 15) i Banajas ( patrz Banajas 2.), jeden z dzielnego Dawida (2 Samuela 23: 30; 1Par 11: 31; 27: 14) . Sovrem. Farata, 9 km na południowy zachód. Nablus (Shechem).

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.