PIERONKI

(ketopyrans, oxopyrans), mówią. 96, 08. Istnieją a-P (2H-piran-2-on, kumaryna, wzór I) i g-P. (4H-piran-4-on, pirokomannum; II).

a-P. -besw. ciecz o zapachu świeżego siana; m.p. 8-9 0 C, b. 206-209 0 C, 102-103 0 C / 20 mm Hg. Art. ;

1, 1972;

1, 5298; sol. w org. r-riteleh; przy przechowywaniu powoli polimeryzuje; słaba podstawa, pod działaniem silnego k-t, jest spopielona wzdłuż atomu O cyklu.

g-P. -besw. kryształy; m.p. 33 0 C. t. b. 105 ° C / 23 mm Hg. Art. ;

1, 1900;

1, 5238; dobra rozpuszczalność. w wodzie, eterze dietylowym, gorzej w etanolu; słaba zasada, podczas protonowania tworzy na przykład sole hydrolizowalne. chlorowodorek (t.t. 139 999 ° C 999 ° C), pikrryl (temperatura topnienia 129 999 ° C 999 ° C). W cząsteczkach AP, p-elektrony podwójnych wiązań pierścienia są rozpatrywane i są sprzężone z nieosadzoną elektronową parą atomu O pierścienia i grupy karbonylowej. Electrof. zastąpienie w AP następuje na przykład w pozycjach 3 i 5. : a-P. i jego pochodne mają takie same nienasycone d-laktony i łatwo wchodzą w nukleofy. podstawienia, którym zwykle towarzyszy otwarcie cyklu, na przykład łatwo hydrolizowane w obecności. alkalia według wiązania NCO cyklu: Pod działaniem NH

3

lub aminami pierwszorzędowymi a- i g-P. transformacja. na przykład w pirydonach. :

Uwodornienie a-P. i jego pochodne w obecności. Pd / C prowadzi do nasycenia. d-laktony (tetrahydro-2-piranony) z niewielką domieszką produktów hydrogenolizy, uwodornienie g-P. i jego pochodne - do produktów pełnej redukcji - 4-hydroksy tetrahydropirany. a-P. łatwo wprowadzić do syntezy dienowej pod działaniem promieniowania UV ilościowej izomeryzacji G-P. i jego pochodne w przeciwieństwie do a, b-nienasycenia. ketony trudno się do p-nych i połączenia, zwykle nie tworzą pochodne grupy karbonylowej (oksymy, fenylohydrazonów, zasad Schiffa). Charakteryzują się one zdolnością działania HClO

4

lub jego pochodnych przeliczeniu. na przykład w soli pirylowej. :

Uzyskaj a- i g-P. dekarboksylacja w obecności. miedź wg. kumalinovoy (wzór III) i helidonovoy (IV) A-T; te ostatnie są syntetyzowane przez cykliczną kondensację. Podobnie otrzymuje się na przykład pochodne P. :

2,6-dimetylo-g-pironu m. B. otrzymano z bezwodnika octowego w dawce: P. - Strukturalne fragmenty niektórych alkaloidów, na przykład. yangonina (4-metoksy-6-n-metoksistiril-a-piron) kavaina (4-metoksy-6-styrylo-5, 6-dihydro-a-piron), sterydy stymulujące czynność serca (np. stsillaren A) flawonoidy bufotoxin, ksanton i wsp., (zob. również Flawony).

Lit. :

Związki heterocykliczne, wyd. P. Elderfield, per. z angielskim. , t. I, M., 1953, str. 269-310; "Sukces chemii." 1967, w. 36, c. 3, str. 437-74; Drygina OV, Garnovskii AD Kazantsev AV, tamże, 1985, t. 54 w. 12, str. 1971- 96; Van der Plas H. S. Streef J.W., aromatyczne i heteroaromatyczne Chemistry, t. 5, L., 1977, str. 163-259.

P. A. Karakhanov, V. I. Kelarev. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.