Pisidia

Pisidia, górzysty region w centrum. część Azji Mniejszej, granicząc z Likaoną na wschodzie i Pamfilią na południu. W czasie, gdy Paweł przekraczał P. (pierwsza podróż misyjna, Dz 13: 14, 14: 24 ), weszła do Rzymu. prowincja Galatia. Mieszkańcy P., alpiniści, którzy mówili w specjalnym dialekcie, ze względu na niedostępność tego obszaru, nigdy nie zostali sfinalizowani. podbite przez Rzymian. patrz Antioch (I).

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.