Rośliny, sadzonki, rośliny

I.
Dla roślin wymienionych w Biblii patrz odpowiednie artykuły.
II:
1) w metaforze. znaczenia słowa "roślina", często odnosi się do człowieka (Ps 143: 12; Iz 61 :. 3; Ps 91. 13-16 cm drewna, VI), jak i instytucji utworzone przez nią, nauki (Iz 17 :. 10 i następne; Mt 15, 13) celny i , to- wyeliminowane, to znaczy podlegają ocenie Boga, że ​​nie są one Boga ..
2) pojęcia „roślina”, „zakorzenienia” często służą jako sposób błogosławi, nadając wspieranie pokoju i dobrobytu kontaktach Boga dla swego ludu, a ludzie w ogóle (Wj 15, 17; 2 Samuela 7: 10; Ps 79: 9, 16, Jr 2: 21; 11, 17; 24: 6, 31: 28, 32: 41; ez 19: 10, 36: 36, Mark 12: 1; Łk 13: 6 por "sadzenie" w Ezek 34: 29 ; patrz hodowla); cr. Ponadto, określenie "zakład" można scharakteryzować posługę proroka (Jr 1: 10) , iw Kościele - Ministerstwo apostołów i nauczycieli (1 Kor 3: 6-9, Jakub 1: 21) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.