Plasmochemistry

badania kinetyki chemicznej i mechanizm. transformacje i fiz. -Khim. procesy w osoczu o niskiej temperaturze . Osocze niskotemperaturowy zakłada m-rój 10 3 -10 5 K i stopień jonizacji 10 -6 -10 1 , uzyskiwane w łukach elektrycznych, wyładowaniach o dużej częstotliwości i gazach mikrofalowych, rurach uderzeniowych, instalacjach adiabatycznych. kompresja (patrz metoda kompresji adiabatycznej ) i inne sposoby. VP jest szczególnie ważne dla oddzielenia quasi-równowagi plazmy niskotemperaturowej do nieba występuje pod ciśnieniem atmosferycznym i powyżej, charakteryzuje się wspólną dla rój m cząstek i równowagowym do nieba m. B. Uzyskano go przy ciśnieniach mniejszych niż 30 kPa iw którym był on wiercony. elektrony są znacznie wyższe niż mp ciężkich cząsteczek (cząsteczek, jonów). Podział ten wynika z faktu, że kinetyczny. prawidłowości plazmocytów quasi-równowagowych. procesy są określane tylko przez wysoką temperaturę oddziałujących cząstek, podczas gdy specyfika plazmoqu nierównowagi. procesy są spowodowane ch. arr. wielki wkład chem. p-tiony inicjowane przez "gorące" elektrony.

Quasi-równowagowe procesy chemiczne w osoczu.

W praktycznie interesującej dziedzinie, (3-5) Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.