PLASTISOLE

polimerów koloidalnych w org. płyny. Są one płynne w szerokim zakresie szybkości ścinania w temperaturze pokojowej. Naib. prom. aplikacja posiada polichlorek winylu P. Ważne połączenie SV-va i tzw. witalność, tj. zdolność do utrzymywania płynności w temperaturze pokojowej. Skuteczna lepkość (lepkość przy danej szybkości ścinania) może wynosić od 0, 5-200 Pa

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.