Połączenia PLATINAORGANICHESKIE

zawiera relację PtC. Połączenie Pt z org. ligand można przeprowadzić w typach p i p. Oprócz org. ligandów zazwyczaj obejmuje również fosfiny, aminy, chlorowce i inne.

jest historycznie pierwszy Pt metalu loorg otrzymano. Cpd. chlorowodorowy Tseyze K [Pt (c 2 h 4 ) CI 3 ]

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.