Pionownik

Pionownik Ołów patrz. Broń i narzędzia (II, 7).

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.