Pluton AZOTEK

PuN, czarne kryształy z centrum twarzy. cub. rodzaj kraty NaCl ( A = 0 nm, 4905 z = 4, grupa przestrzenna PM 3 S . Wzrost parametrów kratownicy z czas pod działaniem samoistnego promieniowania a PN); m.p. 2589 0 C (z rozkładem); gęsty. 14, 35 g / cm 3 ; C 0 s 50 2 J / (mol

Encyklopedia chemiczna - MS. Radziecki Encyclopedia, red IL Knunyants 1988

<-....! 1 ->