Pochereta-Gatsevaim

Pocheret-Gatsevaim (Pocheret-Gatstsebayim) (Hebr. Poheret-Hatstsevayim), twórca z rodziny Netynejczyków slave Salomona ( cm. slave, slave, slave) (Ezdrasz 2 : 57, Neh 7: 59) . Gatseim może być nazwą miejscowości ( patrz Sevaim), ale jest to możliwe. to jest Heb. wyrażenie należy rozumieć jako nazwę nieruchomości. ze znaczeniem "łapania łap" lub "łapacza gazeli".

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.