Poeci

Wyrażenie "jesteśmy jego i krewni" cytowane w ap. Paweł w Dziejach Apostolskich 17: 28, spotyka się z Grekiem. poeci Aratus z Cylicji i Cleanthes z Mysi (obaj żyli w XI wieku pne). Pierwsza część wersetu Dz 17: 28: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” można znaleźć w kreteńskim Epimenidesa, którego esej „O Wyroczni” Minos odwraca się do ojca bogów Zeusa (około 600 rpne). następny. słowa: „Oni zbudowali grób dla ciebie, Święty i Wzniosły, Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe ale nie jesteś martwy, to wstał i żyć na wieki. w was żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” Słowa "Kreteńczycy są zawsze kłamcami, złymi zwierzętami, leniwymi łono" - cytuje Paweł w Liście do Tytusa 1: 12. Poetyckie. cytowany w 1 Koryntian 15: 33: "Cienkie społeczności psują dobre obyczaje", zapożyczono z gry ateńskiego komedianta Menandra "Thais" (IV wpne). patrz Sztuka poetycka.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.