Trucizna

1) (Hbr Hema. "trucizną") (Powt 32: 24; pracy 6: 4; Ps 57: 5) substancja zatrucie powoduje, - może również oznaczać wściekłości (gen 27, 44) lub gniew (4 Król. 5: 12) ; .
2) (Hebrajsko Rosz), słowo w oko Poison gorzki smak roślin (Deut 29: 18 PS 68: 22; Jr 23, 15, ST 10: 4) , może również wyznaczyć węża Ya. (Deut 32: 33) . patrz Żółć;
3) Jestem. był używany do wytwarzania zatrutych strzał (Job 6: 4) i zatrutych napojów (Mk 16,18) ;
4) człowiek. język jest "niekontrolowanym złem, jest pełen śmiertelnej trucizny" (James 3: 8, porównaj Rzymian 1: 29, 3: 13) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.