Trucizny ELEMENTARY

toksycznie na wyspach niebiałkowego charakter produkowanych przez jednokomórkowe wiciowce (phytomastigina podklasa skład Dinoflagellata, Gonyaulax wrodzonych, Gymno-dinium, Peridinium, Girodinium, noctiluca, Glenodinium), zawarty w niektórych rodzajach planktonu.
Jeżeli reprodukcja wiciowce w wodzie gromadzą się w wyspach zabarwieniu wody w rdzawo-czerwony i uzależnione od tego, dobrze wiadomo, od czasów starożytnych jest nieszkodliwe. zjawisko „czerwona fala”, towarzyszy ogromnych strat ryb i innych. organizmów morskich, a także masowe zatrucia mieszkańców krajów, które spożywają owoce morza (trucizny gromadzą się w skorupiaków, ryb i innych. organizmów morskich).
Naib. badane Saksytoksyna (produkowany wiciowce Gonyaulax catenella oraz sinice) i jego analogi. Saksytoksyna (wzór I, R = R '= H) jest krystaliczna. Cpd. , sol. w metanolu, etanolu, a nie w rozpuszczalności. w niepolarnym org. P akceleratora, który jest stabilny w środowisku kwaśnym, rozkłada się na p-rah alkalia, odporny do około 110

Chemical Encyclopedia. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.