POLARYZACYJNOŚĆ

atomy ionoz cząsteczki nabywają zdolności tych cząstek momentu dipolowego> n w elektrycznym. pole. Pojawienie się m wynika z przesunięcia elektronów (elektronicznie) i jąder atomowych (atomowej p.) Pod działaniem pola; taki indukowany (indukowany) moment dipolowy znika, gdy pole jest wyłączone. Przy cząsteczkach polarnych, posiadających stały moment dipolowy w nieobecności pola, indukowany moment dipolowy jest dodawany do wektora w sposób stały. -

W relatywnie słabych dziedzinach intensywności zależność

m E jest liniowa; wektory m i E łączą tensor b, będący wielkościami. zmierzyć P. i zadzwonić. napinacz P. Układ trójosiowy współrzędnych X, Y, Z

składnik napinacz

ij <>> 999 jest ilość dwu-biegunowe momentu występujące wzdłuż osi pod działaniem elektroizol . pola wzdłuż osi j, z ij > = ji . Przesunięcie może być reprezentowane przez AP tensora elipsoidalnych z pół-osi B 1 , B 2 , B 3 równa ukośne elementy, w taki układ, przy wszystkich Składniki poza diagonalne ij (tzn. J> ) są równe zeru. W praktyce zwykle wykorzystują dwa niezmienników tensora PA: nośnik P. B = (B

1

+ B 2 + B 3 ) / 3 i anizotropię cząsteczkowej P.G 2 = [(b 1 Wb 2 ) 2 + (b 2 Wb 3 ) 2 + (b 3 W H b 1 ) 2 ] / 2. Jeśli b 1 = b 2 = b 3 , cząstka jest nazywanaizotropowo polaryzowalny. Jeśli cząsteczka ma oś symetrii w trzecim rzędzie (lub wyższym), b 2 = b 3 i anizotropię P. g = b 1 3 i przyjmuje się, że jest on dodatni dla wydłużonych elipsoidów P. i ujemnych dla oblatów. Ilości b i y mają wymiarowość rzędu 10 -30 m 3 ; w SI brana jest pod uwagę energia elektryczna. stała e 0 (di-elektryczna przepuszczalność próżni), a P. ma wymiar K Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.